Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chcielibyśmy Państwa poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy je jako Administrator.

Dane pozyskane zostały:

 • bezpośrednio od Państwa w związku z zawartą umową,
 • od podmiotu, który zawarł z naszą firmą umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 • od partnera/podmiotu trzeciego, współpracującego z naszą firmą, który udostępnił Państwa dane osobowe, na podstawie Państwa zgody.

Informujemy, że jeśli na przetwarzanie danych, została wyrażona zgoda, zgoda ta w każdym momencie może zostać cofnięta.

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy poinformować, że:

1) Nasz adres to: Jammik.pl, Joanna Zacharska z siedzibą w Mikluszowicach 3/3, 32-708 Dziewin, tel. +48 660 762 619 (zwana dalej JAMMIK.pl)

2) W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: biuro@jammik.pl

3) Państwa dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane, tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z JAMMIK.pl, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić JAMMIK.pl i jakie mogą być podnoszone wobec JAMMIK.pl, jak również do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a w przypadku została wyrażona zgoda na przetwarzanie do czasu wycofania przez Państwa takiej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w:

 • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie
 • w celu wykonania umowy zawartej z JAMMIK.pl na Państwa rzecz, jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Perfektdruk, np. wystawienia faktury VAT, faktury korygującej, noty lub rachunku,
 • w celach marketingowych dla produktów i usług firmy JAMMIK.pl.
 • w celach informacyjnych tj. przekazywania Państwu na podstawia wcześniej udzielonej przez Państwa zgody na otrzymywanie od nas newsletterów oraz innych informacji drogą elektroniczną.
 • w celach kurtuazyjnych tj. wysyłania Państwu życzeń okolicznościowych w tym urodzinowych i imieninowych, prezentów.
 • w celach organizacji pracy wewnątrz firmy w formie bloków telefonicznych tj. kontaktowania się Państwem indywidualnie i bezpośrednio
 • w celach gromadzenia wyżej podanych danych w bazach wewnętrznych firmy Perfektdruk do sprawniejszego zarządzania danymi.
 • w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe, rodzajowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe i opiniotwórcze (wywiady osobiste)

5) Państwa dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom przetwarzającym, z którymi zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 ust. 3 RODO

6) Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7) Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Z poważaniem,

JAMMIK.pl

www.jammik.pl

Wybrane przedszkola, które korzystają z aplikacji JAMMik.

Helen Doron nauka języka angielskiego Gry dla dzieci Lulek TV Olimpijskie Dzieciaki

O przedszkolach się pisze...

Od 1 września edukacja w przedszkolach będzie dotowana z budżetu państwa - tak zdecydował Sejm nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Zmniejszeniu mają ulec opłaty wnoszone przez rodziców.

4-letni Mateusz ogląda w domu „Epokę Lodowcową” w wersji angielskiej. 5-letnia Maja chętnie bawi się z anglojęzycznymi kolegami podczas wakacji. Oboje od dwóch lat uczą się tego języka metodą Helen Doron.

Ile czasu dziecko może oglądać telewizję, czy warto włączać telewizyjne bajki niemowlętom i czy oglądanie telewizji prowadzi do nadwagi?

Czy wychowawca przedszkolny ma obowiązek poświęcać swój wolny czas. Jammik – ratunek dla przedszkolnej biurokracji. Dlaczego w XXI wieku przedszkola są pozbawione podstawowych narzędzi elektronicznych?

 

Aplikacja Jammik to profesjonalne narzędzie do administrowania placówką przedszkolną. Usprawnia i uszczelnienia przepływ informacji oraz danych statystycznych i finansowych pomiędzy przedszkolem a organem prowadzącym. Charakterystyka funkcjonalności aplikacji Jammik:

1. Precyzyjny pomiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu:

 • automatyczne rejestrowanie godzin przyjścia i wyjścia dzieci za pomocą kart zbliżeniowych,
 • automatyczne zliczanie godzin z uwzględnieniem wyżywienia, zniżek, deklaracji oraz zajęć dodatkowych,
 • dostosowanie systemu do wewnętrznych ustaleń danej placówki,
 • automatyczne generowanie i publikacja rachunków dla rodziców na portalu rodzica www.jammik.pl,
 • automatyczne generowanie statystyk, zestawień i raportów,
 • kontrola czasu pracy pracowników.

2. Komunikacja z wszystkimi lub wybraną grupą rodziców poprzez portal dla rodzica www.jammik.pl,

gdzie prócz aktualnych wiadomości rodzic ma dostęp do:

 • danych dziecka, listy obecności, rachunków i swoich zobowiązań wobec przedszkola, kalendarza i jadłospisu,
 • wiadomości wewnątrz systemu od wychowawcy lub innego pracownika przedszkola,
 • wysyłania i odbierania wiadomości e-mail, sms bezpośrednio z aplikacji np. o zaległych płatnościach.

3. Rozliczenia finansowe w zakresie:

 • wykrywania błędów finansowych,
 • automatycznego obciążania „kont” dzieci przy generowaniu rachunków,
 • tworzenia raportów finansowych,
 • importu przelewów bankowych oraz prowadzenia wpłat gotówkowych,
 • zestawień sald oraz analityki dla głównego systemu finansowo księgowego.

4. Pakiet Jammik obejmuje:

 • licencję na użytkowanie aplikacji, utrzymanie serwera oraz regularny backup danych,
 • zabezpieczenie danych zgodnie z GIODO, dostęp do aplikacji,
 • instalację pakietu we wskazanym miejscu,
 • czytnik kart zbliżeniowych i karty po 1 szt. dla każdego dziecka.

5. Miesięczny abonament pobierany przez cały czas trwania umowy, obejmuje katalog usług:

 • szkolenie i pomoc przy wdrożeniu systemu,
 • opiekę on - line nad przedszkolem i całodobową kontrolę działania aplikacji,
 • wprowadzanie noweli i uaktualnień programu,
 • pełną gwarancję na sprzęt i aplikację.

Na skróty...

Kontakt

Skontaktuj się z nami jeżeli masz pytania.

Dane kontaktowe:

Kontakt w sprawie ofert i wycen:
tel.: 660 762 619


Pomoc techniczna:
tel.: 790 700 061


Problem z logowaniem - sms (nr karty i adres email)
tel.: 790 700 061


E-mail: biuro@jammik.pl


JAMMik.pl

Mikluszowice 3/3

32-708 Dziewin

Ważne informacje - POMOC:

 • Jeśli nie mogą się Państwo zalogować, prosimy upewnić się że wprowadzony przez przedszkole adres e-mail jest prawdiłowy.

 • Adres email został zweryfikowany i jest prawidłowy, mimo to nadal nie mogę się zalogować, wyślij sms w treści wpisz nr karty i adres email na numer:
  790 700 061.

 • Wszelkie pytania dotyczące płatności oraz obecności dziecka w bieżących oraz poprzednich miesiącach prosimy kierować do przedszkola.

 • Informacje dotyczące obowiązku informacyjnego RODO znajdą Państwo pod tym linkiem - INFORMACJA RODO

 • Przedszkola - pobierz program do zdalej pomocy - kliknij tutaj

W treści wiadomości prosimy podać swój numer telefonu lub adres e-mail.