Czego brak w przedszkolach?

Czy wychowawca przedszkolny ma obowiązek poświęcać swój wolny czas. JAMMik – ratunek dla przedszkolnej biurokracji.

Zgodnie z nowelizacją od 1 września br. opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin realizowanej podstawy programowej - ma wynieść nie więcej niż jeden złoty. Za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację z budżetu państwa. Na razie dotyczy to przedszkoli publicznych i publicznych punktów przedszkolnych.

Obecnie gminy obciążają rodziców opłatami jeśli dziecko przebywa w placówce dłużej niż założone 5 godzin. Wysokość tych opłat ustalają same. Rozpiętość kwot jest duża od 0 do nawet 3,50 zł za 1 godzinę.

Dotację samorządy otrzymają na każde dziecko niezależnie od tego, ile czasu ono spędza w przedszkolu. Dotacja na jedno dziecko (w wieku 2,5 - 6 lat) w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. będzie wynosić 414 zł.

W 2014 r. będzie to już 1242 zł na jedno dziecko (kwota roczna).

W budżecie państwa zaplanowano na ten cel na okres wrzesień-grudzień 2013 r. środki w wysokości 504 mln zł, a w 2014 r. na ten cel przeznaczonych będzie 1 mld 560 mln zł. W kolejnych latach kwota ta ma być waloryzowana.

Według MEN wysokość dotacji została tak skalkulowana, by starczyła i na zniwelowanie skutków obniżenia opłat wnoszonych przez rodziców, i na rozwój opieki przedszkolnej, zwłaszcza że w myśl nowelizacji od 1 września 2015 r. wszystkie dzieci czteroletnie, a od 1 września 2017 r. dzieci trzyletnie - będą miały prawo do edukacji przedszkolnej. W praktyce oznacza to, że samorządy będą musiały zapewnić miejsca dla tych dzieci, jeśli rodzice będą zainteresowani posłaniem ich do przedszkoli.

Od 1 września 2015 r. do programu "przedszkole za złotówkę" będą mogły przystąpić także przedszkola niepubliczne .Otrzymają wówczas dotację w wysokości 100 % kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym. Aby przystąpić do programu, będą musiały dobrowolnie podporządkować się zasadom ustalonym przez gminy dla przedszkoli publicznych. A chodzi m. in. o wysokość opłat tzn. maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę i takie same zasady rekrutacji. W tej chwili przedszkole niepubliczne otrzymuje na każde dziecko 75 %. kwoty, jaką dany samorząd przeznacza na dziecko w przedszkolu publicznym.

Źródło:BIP

Kontakt

Skontaktuj się z nami jeżeli masz pytania.

Kontakt w sprawie ofert i wycen: tel.: 660 762 619

Pomoc techniczna: tel.: 790 700 061

E-mail: biuro@jammik.pl

JAMMik.pl

Mikluszowice 3/3

32-708 Dziewin